Chứng chỉ ISO, tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản Quy phạm Pháp luật

Thông tư 29/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về q

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

Khách hàng tiêu biểu


Bản quyền © 2012 Vietnam Certification and Inspection Company (VCert)
Địa chỉ: Số 24, TT 2A, Khu ĐTM Tây Nam Hồ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0916831000 - Email: chungnhan.vcert@gmail.com