Chứng chỉ ISO, tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản Quy phạm Pháp luật

Thông tư 29/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về q

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

Khách hàng tiêu biểu


Bản quyền © 2012 Vietnam Certification and Inspection Company (VCert)
Địa chỉ: Tầng 11 - VNT Tower - 19 Đường Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - Tp.Hà Nội
Điện thoại: +84(4) 6285 4380 - Fax: +84(4) 6285 4382 - Email: chungnhan@vcert.com.vn