Chứng chỉ ISO, tiêu chuẩn quốc tế

Văn bản Quy phạm Pháp luật

Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón

Ngày 13/11/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT (sau đây gọi tắt là Thông tư 41) được ban hành nhằm hướng dẫn thi hành một số nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm, lấy mẫu và khảo nghiệm phân bón hữu cơ, phân bón khác. Thông tư giải thích rõ khái niệm phân hữu cơ và phân bón khác đồng thời hướng dẫn thực hiện một số điều kiện sản xuất và kinh doanh các loại phân bón này, như: Cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bón phân bón hữu cơ, phân bón khác phải có biển hiệu, có bảng giá bán công khai niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc; phân bón hữu cơ, phân bón khác bày bán phải được xếp đặt riêng, không để lẫn với các loại hàng hóa khác, phải được bảo quản ở nơi khô ráo, đảm bảo giữ được chất lượng và điều kiện vệ sinh môi trường; có chứng từ, hóa đơn hợp pháp về nguồn gốc nơi sản xuất, nơi nhập khẩu hoặc nơi cung cấp đối với từng loại phân bón hữu cơ, phân bón khác; bao bì, các dụng cụ, thiết bị chứa đựng, lưu giữ và phương tiện vận chuyển bảo đảm được chất lượng...; đặc biệt, phải có kho chứa hoặc hợp đồng thuê kho chứa đảm bảo các yêu cầu về vị trí xây dựng, thiết kế; trường hợp không có kho chứa (các cửa hàng bán lẻ) thì các công cụ, thiết bị chứa đựng phải đảm bảo được chất lượng và điều kiện vệ sinh môi trường. Đối với việc nhập khẩu phân bón, tổ chức, cá nhân phải xuất trình cho Cơ quan Hải quan giấy tờ, tài liệu: - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề phân bón do cơ quan có thẩm quyền cấp; - Bản sao chứng thực hoặc bản sao mang theo bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận hợp quy hoặc phiếu kết quả thử nghiệm lô phân bón nhập khẩu do Phòng thử nghiệm phân bón được chỉ định cấp hoặc Phiếu kết quả thử nghiệm/Giấy chứng nhận do một tổ chức thử nghiệm hoặc tổ chức chứng nhận phân bón của nước ký kết Hiệp định/Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) với Việt Nam cấp. Ngoài ra, để quản lý chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác, Thông tư xác định các loại phân bón hữu cơ và phân bón khác được công bố hợp quy, hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố tiêu chuẩn áp dụng như sau: Mỗi loại phân bón hữu cơ hoặc phân bón khác chỉ công bố hợp quy một lần và trình tự, nội dung công bố hợp quy thực hiện theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29/12/2014 và thay thế Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010 và Thông tư số 52/2010/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

 

Khách hàng tiêu biểu


Bản quyền © 2012 Vietnam Certification and Inspection Company (VCert)
Địa chỉ: Số 24, TT 2A, Khu ĐTM Tây Nam Hồ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0916831000 - Email: chungnhan.vcert@gmail.com